Ukážky

Náhľady obrazoviek

Prijmite pozvanie na prehliadku základných obrazoviek programu EasySVB. Prevedieme vás postupne všetkými činnosťami od založenia SVB až po vytvorenie Vyúčtovaní.

SVB

Zadajte základné údaje SVB, vytvorte si priestory a "namontujte" do nich merače.


SVB

Priestory

Merače

Vlastníci

K jednotlivým priestorom priraďte vlastníkov a "ubytujte" do nich užívateľov.


Vlastníci

Užívatelia

Služby

Vytvorte služby, ktoré vaše SVB poskytuje vlastníkom a priraďte im odberné miesta.


Služby

Odberné miesta

Predpisy

Vytvorte si cenníky jednotlivých služieb a na základe nich predpisy pre vlastníkov.


Cenníky

Predpisy

Účtovníctvo

Akýkoľvek finančný pohyb v SVB zaznamenajte v peňažnom denníku, a súčasne evidujte všetky záväzky a pohľadávky SVB.


Peňažný denník

Záväzky

Pohľadávky

Spotreby

Do prehľadnej tabuľky nahrajte stavy meračov odčítané pri hromadnom odpočte meračov. Program eviduje spotreby služieb pre jednotlivých vlastníkov za posledné 4 roky.


Odpočty meračov

Spotreby služieb

Vyúčtovania

Nakoniec urobte rozúčtovanie skutočných nákladov a vytlačte vyúčtovania pre všetkých vlastníkov.


Rozúčtovanie

Vyúčtovania

Copyright | ŠTOLC CAD-Software | © 1992-2021

[XHTML 1.0][CSS]