Ukážky

Tlačové zostavy

V programe EasySVB sa dá vytvoriť viacero tlačových zostáv. Ako ukážku vám ponúkame niektoré z nich vo formáte PDF - po otvorení (kliknutím na náhľad) si ich môžete vytlačiť.

Zostavy určené vlastníkomPredpis
mesačných záloh

Predpísané a
uhradené zálohy

Vyúčtovanie
za rok 2006

Zostavy účtovnej evidenciePeňažný
denník

Pokladničná
kniha

Evidencia
záväzkov

Analytické a pomocné zostavyPríjmy a výdavky
služieb

Príjmy a výdavky -
Teplo na vykurovanie

Príjmy a výdavky
účtovných položiek

Odpočtový list
meračov

Predpisy a
úhrady vlastníkov

Sumár
predpisov záloh

Copyright | ŠTOLC CAD-Software | © 1992-2021

[XHTML 1.0][CSS]