Program

Popis programu

Pomocou programu EasySVB jednoducho:

vediete kompletnú evidenciu spravovaných bytov

•  evidencia bytov a nebytových priestorov
•  evidencia vlastníkov a užívateľov bytov
- bezproblémová výmena vlastníkov počas roka
•  evidencia meračov
- voľne konfigurovateľné s možnosťou zadania koeficientov polohy
- odpočtové listy meračov a zadávanie hromadných odpočtov
•  evidencia služieb poskytovaných SVB
- vytvorenie ľubovoľných služieb podľa potrieb Vášho SVB
- voliteľné kritérium pre tvorbu záloh a spôsob rozúčtovania
- priradenie služieb k bytom, ktoré ju odoberajú

vytvárate predpisy mesačných záloh pre vlastníkov

•  podľa kritérií, ktoré schválil príslušný orgán spoločenstva
- cenník služieb umožňuje expresné vytvorenie nových predpisov
•  tlač predpisov mesačných záloh na profesionálnej úrovni

vediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo

•  účtovné doklady slúžia zároveň ako podklady k vyúčtovaniu
- nie je potrebné nahrávať dvojmo tie isté údaje
•  analytické tlačové zostavy na sledovanie vývoja SVB

vytvoríte ročné vyúčtovanie služieb spojených s bývaním

•  rozúčtovanie skutočných nákladov na vlastníkov
- podľa Vášho nastavenia a v súlade s platnou legislatívou
•  profesionálna tlač prehľadných vyúčtovaní

Copyright | ŠTOLC CAD-Software | © 1992-2021

[XHTML 1.0][CSS]