Demoverzia

Popis demoverzie

Demoverzia je oproti plnej verzii obmedzená na maximálne 4 priestory a neumožňuje tlač zostáv.

Súčasťou demoverzie sú databázy dvoch demonštračných SVB:

  • databáza SVB Slnečná 412 obsahuje kompletne nahraný rok 2009.
    Nakoľko je tu veľa dátových náväzností, nie je táto databáza vhodná na zásadné zmeny Štruktúry domu a Služieb (nie je napr. povolené vymazať byt, vlastníka alebo službu, ktorá bola použitá pri nejakom zázname v Peňažnom denníku).
    Naopak, pridávanie nových záznamov v akejkoľvek záložke a ich následná zmena, popr. vymazanie, sú bez problémov možné.
  • databáza SVB Slnečná 416 je takmer prázdna a je vhodná na odskúšanie počiatočného konfigurovania SVB.

Ako môžete získať demoverziu

Demoverziu si môžete stiahnuť z tejto stránky, alebo Vám ju na požiadanie doručíme mailom, prípadne poštou na CD.

Aktuálna verzia:

EasySVB Demo 5.7

Radi Vám zašleme aj cenovú ponuku - cena licencie programu však závisí od počtu priestorov (bytov, nebytových priestorov a garáží), pre ktoré budete robiť samostatné vyúčtovanie.

Kontaktujte nás alebo našich autorizovaných partnerov mailom alebo telefonicky.

Copyright | ŠTOLC CAD-Software | © 1992-2021

[XHTML 1.0][CSS]